Naisten täydet poliittiset oikeudet 100 vuotta

Juhlavuoden merkitys ja perusviestit

Naisten täydet poliittiset oikeudet 100 vuotta -toimikunta, Sosiaali- ja terveysministeriö 2005

Äänioikeuden saavuttaminen antoi naisille avaimet poliittiseen toimintaan, mahdollisuuden osallistua ja olla päättämässä politiikan kaikilla tasoilla, luoda poliittista agendaa ja ajaa naisille tärkeitä kysymyksiä. Suomalaiset naiset ovat luoneet hyvinvointiyhteiskuntaa, joka mahdollistaa naisten osallistumisen tasa-arvoisina toimijoina yhteiskuntaelämän kaikilla alueilla. Samalla naiset ovat kiinnittäneet erityistä huomiota äitiyden, isyyden ja lapsuuden turvalliseen toteuttamiseen sekä erityisesti sosiaalisten kysymysten ratkaisemiseen. Ääni- ja vaalioikeus myönnettiin Suomessa samanaikaisesti paitsi molemmille sukupuolille yleensäkin kaikille kansalaisryhmille varallisuuteen ja esimerkiksi etniseen taustaan katsomatta.

Toimikunta pitää tärkeänä, että tämä laaja-alaisuus näkyy juhlavuoden tapahtumissa ja viestinnässä. Perusviestejä ovat:

  • Globaali edelläkävijä 1906?
  • Vuosisadan tasa-arvoteko
  • Sadan vuoden keskeneräisyys
  • Kaikkien demokratia?

Monet toimijat tuottavat toimialansa puitteissa kiinnostavaa materiaalia äänioikeuden juhlavuoden kannalta. Näitä ovat Eduskunta 100 vuotta -toimikunta, Tilastokeskus erityisesti vaalitilastojen osalta, ulkoasianministeriön viestintä- ja kulttuuriosasto, opetusministeriö ja muut opetusmateriaalin tuottajat sekä naisjärjestöt.