Fulla politiska rättigheter för kvinnor i 100 år

Publikationer

Introduktion

Historia

Jämställdhet

 • Vem beviljades inte rösträtt?
 • Från omyndig till utbildad och fri medborgare
 • Ensamstående mödrar och deras barn som ett politiskt arbetsfält för kvinnor i början 1900–talet
 • Jämställdhetsarbetet i Finland betraktat genom jämställdhetsprojekten på 1970–2000–talen
 • Den underskattade feminismen. Svenska Folkpartiets kvinnliga riksdagsledamöter 1907–2003
 • Jämställdheten, tiden och politikens möjlighet
 • Jämställdhet mellan könen och mångkultur som tvetydiga ingredienser i ett nationsbygge

Medborgarskap

 • Hur kvinnornas politiska verksamhet avpolitiserades på 1900–talet
 • Finländska kvinnors verksamhet i nationen från 1830–talet till 1900–talet
 • Den nya politiken – en utmaning för nationell representativ demokrati?
 • 10 frågor om de ungas politiska deltagande (PDF)

Databas