Fulla politiska rättigheter för kvinnor i 100 år

Valstatistik

Introduktion

 • Introduktion till statistiken
 • Kvinnorna och valdeltagandet

Inhemsk statistik

 • Kommunförbundets statistik, forskning och länkar

Statistikcentralens valstatistik

 • Riksdagsval
 • Europaparlamentsval
 • Kommunalval
 • Presidentval

Statistikcentralens artiklar och översikter

 • Riksdagsval
 • Kvinnor i riksdagsvalet
 • Europaparlamentsval
 • Kommunalval
 • Presidentval

Internationell statistik

 • UN Womenwatch: Beijing +5
 • UNECE – Gender Statistics Website for Europe and North America
 • European Database on Women in Decision Making
 • Global Database of Quotas for Women
 • Interparliamentary Union: Women in National Parliaments
 • UNDP: Human Development Report 2005

Publikationer

 • Berqvist, Christina et al: 1999. Proportion of Women in the Nordic Parliaments 1900-1990. See in: Equal Democracies? Gender and Politics in the Nordic Countries. Oslo: Scandinavian University.
 • Haataja Anita – Laiho Ritva: 1985. Naiset kuntien luottamustehtävissä vuoden kunnallisvaalien 1984 jälkeen. Tilastoselvitys. Tasa-arvoasian neuvottelukunnan monisteita 1985:3. Helsinki, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta.
 • Holli, Anne Maria: 2004. Quotas for Indirectly Elected Bodies: A Tailor-Made Solution for Finland. European Political Science 3, Summer 2004, 81–89.