Fulla politiska rättigheter för kvinnor i 100 år

Press

Användningsrätt för publikationer och artiklar

Rättighetsinnehavare för texterna är upphovsmännen, dvs. skribenterna. Det är tillåtet att citera i enlighet med normal praxis så att upphovsmannen och källan uppges. Återpublicering bör ske enligt överenskommelse med skribenten.

Användningsrätt för fotografier

Rättighetsinnehavare för webbplatsens fotografier är Museiverkets bildarkiv, Nationalarkivet, Helsingfors stadsmuseums bildarkiv, Arbetararkivet och Kvinnosaksförbundet Unionens bildarkiv. Det är förbjudet att kopiera, publicera eller använda webbplatsens fotografier utan att ha erhållit användningsrätt från ovannämnda arkiv.

I bildtexten för varje enskild bild står vilket arkiv som är rättighetsinnehavare. Bilder försedda med bildtext finns i artiklarna under Publikationer.

Webbsidornas och jubileumsårets logo

Webbplatsens och jubileumsårets logo kan beställas från webbansvarig för Aanioikeus.fi.

Gratisvykort

Gratisvykort som gör reklam för denna webbplats kan beställas från webbansvarig för Aanioikeus.fi.