Naisten täydet poliittiset oikeudet 100 vuotta

Vaalitilastot

Johdantoartikkelit

Kotimaiset tilastot

Tilastokeskuksen vaalitilastot

Tilastokeskuksen artikkelit ja katsaukset

Opetusministeriön Nuora-tutkimusjulkaisut

Kansainväliset tilastot

Julkaisuja

  • Berqvist, Christina et al: 1999. Proportion of Women in the Nordic Parliaments 1900-1990. See in: Equal Democracies? Gender and Politics in the Nordic Countries. Oslo: Scandinavian University.
  • Haataja Anita – Laiho Ritva: 1985. Naiset kuntien luottamustehtävissä vuoden kunnallisvaalien 1984 jälkeen. Tilastoselvitys. Tasa-arvoasian neuvottelukunnan monisteita 1985:3. Helsinki, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta.
  • Holli, Anne Maria: 2004. Quotas for Indirectly Elected Bodies: A Tailor-Made Solution for Finland. European Political Science 3, Summer 2004, 81–89.


Vaalimainos 1930-luvulta. Kansallisarkisto.