Naisten täydet poliittiset oikeudet 100 vuotta

Asiantuntijat

Naisten täydet poliittiset oikeudet 100 vuotta -juhlavuoden aihepiireihin erikoistuneiden asiantuntijoiden yhteystiedot löytyvät kokonaisuudessaan tällä hetkellä alla olevasta väliaikaisesta luettelosta.

Varsinainen tietokanta päivitetään osaksi valtakunnallista naistutkimus– ja tasa–arvoportaali Minnan tietokantaa. Minnan tietokannasta juhlavuoden asiantuntijat löytyvät ”Hae ääinoikeusasiantuntijat” –painikkeen alta.

Minna-portaalin asiantuntijatietokanta sisältää suomalaisia tutkijoita ja asiantuntijoita, jotka ovat tutkimuksessaan ja työssään keskittyneet sukupuoliorientoituneisiin kysymyksiin.