Fulla politiska rättigheter för kvinnor i 100 år

Fulla politiska rättigheter för kvinnor i 100 år

År 2006 har det gått hundra år sedan man i Finland införde allmän och lika rösträtt. Året utgör en viktig milstolpe med tanke på kvinnornas samhälleliga och politiska deltagande. Finland var det första landet i världen där kvinnorna utnyttjade sin rösträtt och valbarhet. Vid lantdagsvalet år 1907 invaldes 19 kvinnor.

På webbplatsen finns information om kvinnornas rösträtt och politiska rättigheter samt om de olika evenemangen som ordnas under jubileumsåret. Vi hoppas att sidorna betjänar alla intresserade, såväl medborgare, kvinnoorganisationer, skolelever, studeranden som medier och personer som ordnar olika slags evenemang. Sidorna produceras av social- och hälsovårdsministeriet tillsammans med Kristinainstitutet vid Helsingfors universitet. Kvinnoorganisationerna, universiteten, olika ministerier och Statistikcentralen har också varit till hjälp då sidorna utformats.

På webbplatsen finns texter som behandlar rösträttens historia och aktuella teman kring kön, politik och medborgarskap. Artikeldatabasen kompletteras under åren 2006-2007. På webbplatsen finns också originalmaterial om kvinnornas politiska historia samt valstatistik och information om forskning och litteratur i anslutning till detta. Av evenemangskalendern framgår vilka evenemang, seminarier och utställningar som ordnas åren 2006 och 2007.

Kommissionen för fulla politiska rättigheter för kvinnor i 100 år hoppas att man under rösträttens jubileumsår såväl nationellt som internationellt fäster uppmärksamhet vid införandet av de politiska rättigheterna för kvinnor. De politiska rättigheterna är en del av medborgarnas grundläggande rättigheter. Det är viktigt att regelbundet lyfta fram de politiska rättigheternas betydelse och deras historia. Jubileumsåret är ett ypperligt tillfälle för detta. Det är också ett bra tillfälle att dryfta aktuella frågor som anknyter till de politiska rättigheterna.

En del av materialet finns tills vidare endast på finska.


Miina Sillanpää håller tal i lantdagen i Ständerhuset 1907. Arbetararkivet.