Fulla politiska rättigheter för kvinnor i 100 år

Experter

I dokumentet nedan finns en lista på sakkunniga i de olika ämnesområdena som anknyter till jubileumsåret samt deras kontaktuppgifter.

  • Förteckning över sakkunniga (PDF)

Du kan också använda Minna-databasen då du söker information om – och kontaktuppgifter till experter med könssensitiva infallsvinklar i sitt arbete eller i sin forskning i Finland.

  • Experter i Minna-Databasen